LÝ DO THẤT BẠI KHI TRIỂN KHAI BSC/KPI

 

BSC là công cụ quản trị thực thi chiến lược hiện đại và hiệu quả trên thế giới, nhưng tại sao ở Việt Nam rất nhiều doanh nghiệp áp dụng chưa thành công?

Vấn đề chưa hiệu quả không phải do bản chất công cụ BSC/KPI mà là do phát sinh từ nội tại của từng doanh nghiệp. TOPPION nhận định 02 nguyên nhân chính tạo nên sự thất bại:

 

Nguyên nhân 1: Chưa biết phương pháp đúng để xây dựng BSC và lựa chọn KPI phù hợp:

 • Xây dựng một hệ thống KPI chưa kết nối với chiến lược và tầm nhìn
 • Chưa biết cách lựa chọn các KPI then chốt, dễ lượng hoá và phù hợp cho các phòng ban/bộ phận
 • Chưa biết cách để các phòng ban hài lòng với KPI đã nhận và tự nguyện nhận các chỉ tiêu được giao mang tính thách thức
 • Chưa biết cách để các KPI đều có đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện, thống kê, đánh giá

 

Nguyên nhân 2: Năng lực, tư duy (mindset), phong cách lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp chưa phù hợp để triển khai BSC/KPI

 • Ngại thay đổi, làm theo lối mòn và xử lý vấn đề theo sự vụ
 • Tư duy quản lý không còn phù hợp yêu cầu mới của thị trường và thiếu lượng hóa
 • Thiếu năng lực thực thi để triển khai các KPI và triển khai giao xuống cấp thấp hơn
 • Đùn đẩy chỉ tiêu, đùn đẩy trách nhiệm, hợp tác liên phòng kém, thiếu chủ động
 • Văn hoá ngại nói thẳng và đánh giá cào bằng
 • Văn hoá chỉ trích cao dẫn đến sợ sai, bị áp lực khi áp dụng KPI
 • Thiếu nhất quán và cam kết thực hiện đến cùng
 • Phong cách điều hành của CEO và đội ngũ quản lý tạo ra một số vấn đề góp phần tạo ra thất bại của BSC/KPI

 

Hiểu được những khó khăn và trăn trở của doanh nghiệp khi xây dựng và triển khai BSC/KPI, TOPPION tổ chức khóa đào tạo nhằm giúp cho doanh nghiệp 2 vấn đề:

 • Có đủ phương pháp luận để xây dựng BSC và lựa chọn KPI cho bất kỳ phòng ban, bộ phận nào; Đủ căn cứ để các phòng ban HÀI LÒNG với các KPI đã nhận, TỰ NGUYỆN nhận chỉ tiêu được giao thậm chí ĐỀ XUẤT CAO HƠN so với chỉ tiêu ban đầu mà Ban Lãnh Đạo đưa ra; Các KPI có đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện, thống kê, đánh giá định kỳ
 • Nhận biết được các vấn đề về NĂNG LỰC, TƯ DUY, PHONG CÁCH VÀ VĂN HÓA cần thay đổi để phù hợp triển khai BSC/KPI.
CÁC KHÁCH HÀNG TOPPION ĐÃ & ĐANG ĐÀO TẠO, TƯ VẤN BSC/KPI

 

CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC