Canvas is not supported in your browser.

TUYỂN DỤNG

SALES EXECUTIVE

Vị trí: SALES EXECUTIVE

Tiếp cận, liên hệ với Khách hàng (chủ yếu là các Chủ đầu tư, Sàn giao dịch Bất Động Sản,...), tư vấn và chốt hợp đồng....
XEM CHI TIẾT
ACCOUNT EXECUTIVE

Vị trí: ACCOUNT EXECUTIVE

Nhận brief từ hợp đồng đã ký, làm cầu nối giữa agency với khách hàng, kiểm soát quá trình triển khai chiến dịch....
XEM CHI TIẾT
DIGITAL MARKETING EXECUTIVE

Vị trí: DIGITAL MARKETING EXECUTIVE

Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến dịch Digital Marketing....
XEM CHI TIẾT
CONTENT EXECUTIVE

Vị trí: CONTENT EXECUTIVE

Xây dựng chiến lược định hướng nội dung, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch....
XEM CHI TIẾT
DIGITAL GRAPHIC DESIGNER

Vị trí: DIGITAL GRAPHIC DESIGNER

Sáng tạo các idea, concept cho các chiến dịch; Thiết kế các sản phẩm sử dụng trên digital: Facebook post, Banner, Website, Email, Video clip, Ad Network, Mobile, … ...
XEM CHI TIẾT
OPTIMIZATION EXECUTIVE

Vị trí: OPTIMIZATION EXECUTIVE

Lập kế hoạch và triển khai các dự án về Digital Media & Performance đạt được hiệu quả công việc và KPIs...
XEM CHI TIẾT
BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE

Vị trí: BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE

Xác định và phát triển các mối quan hệ kinh doanh chiến lược với các tổ chức, đối tác tiềm năng và các khách hàng khác....
XEM CHI TIẾT
SOCIAL MEDIA EXECUTIVE

Vị trí: SOCIAL MEDIA EXECUTIVE

Quản lý các kênh social media của doanh nghiệp và chạy quảng cáo: Facebook fanpage, forum topic, kênh Youtube, ...
XEM CHI TIẾT