DIGITAL MARKETING EXECUTIVE
VỊ TRÍ: DIGITAL MARKETING EXECUTIVE

Mô tả công việc Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến dịch Digital Marketing. Theo dõi và tối ưu hóa quá trình thực hiện các chiến dịch Digital Marketing (bao gồm google ads, facebook ads và...

Xem chi tiết
CONTENT EXECUTIVE
VỊ TRÍ: CONTENT EXECUTIVE

Mô tả công việc Tham gia vào các meeting nội bộ để tiếp nhận brief từ account sau đó cùng nghiên cứu, thẩm định tình hình dự án. Tham gia cùng team xây dựng chiến lược định hướng nội...

Xem chi tiết
DIGITAL GRAPHIC DESIGNER
VỊ TRÍ: DIGITAL GRAPHIC DESIGNER

Mô tả công việc Thiết kế các sản phẩm sử dụng trên digital: Facebook post, Banner, Website, Email, Video clip, Ad Network, Mobile, … Sáng tạo các idea, concept cho các chiến dịch Digital Marketing Lên thiết kế và...

Xem chi tiết
OPTIMIZATION EXECUTIVE
VỊ TRÍ: OPTIMIZATION EXECUTIVE

Mô tả công việc Hỗ trợ Planner trong quá trình xây dựng các Digital Media Plan Lập kế hoạch và triển khai các dự án về Digital Media & Performance đạt được hiệu quả công việc và KPIs Theo...

Xem chi tiết
BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE
VỊ TRÍ: BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE

Mô tả công việc : Xác định và phát triển các mối quan hệ kinh doanh chiến lược với các tổ chức, đối tác tiềm năng và các khách hàng khác. Là người liên lạc chính để xây dựng...

Xem chi tiết
SOCIAL MEDIA EXECUTIVE
VỊ TRÍ: SOCIAL MEDIA EXECUTIVE

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm post các nội dung hàng ngày lên các kênh social media của doanh nghiệp và chạy quảng cáo: Facebook fanpage, forum topic, kênh Youtube, website, … Trao đổi và tương tác với...

Xem chi tiết
ACCOUNT EXECUTIVE
VỊ TRÍ: ACCOUNT EXECUTIVE

Mô tả công việc Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu quảng cáo Marketing (Google, Facebook, Mobile, Adnetwork, …)  về ngành bất động sản và chốt hợp đồng với khách hàng. Nhận brief từ khách hàng và nắm bắt...

Xem chi tiết