Canvas is not supported in your browser.

Các gói dịch vụ tư vấn và thực thi Marketing

Số 1 Thị Trường Bất Động Sản Tại Việt Nam

Đội ngũ chuyên gia hơn 10 năm kinh nghiệm

 • Dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu
  1. Đánh giá và nghiên cứu thực trạng
  2. Tư vấn xây dựng chiến lược thương hiệu
  3. Triển khai chiến lược thương hiệu

 

 • Dịch vụ tư vấn và thực thi chiến lược Marketing
  1. Phát triển Master Plan cho chiến dịch
  2. Tư vấn, đào tạo nhân sự nội bộ của khách hàng

 

 • Dịch vụ Marketing tổng thể
  1. Nghiên cứu tổng quan
  2. Marketing Mix
  3. Xây dựng chiến lược truyền thông
  4. Triển khai chiến lược

 

 • Dịch vụ truyền thông IMC
  1. Nghiên cứu tổng quan truyền thông
  2. Xây dựng chiến lược truyền thông
  3. Triển khai các hoạt động truyền thông