Canvas is not supported in your browser.

Chiến lược thương hiệu

Chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp

 • Khảo sát đánh giá nội tại doanh nghiệp, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và các cơ hội trên thị trường
 • Nghiên cứu khách hàng và công chúng mục tiêu
 • Triết lý thương hiệu sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu, giá trị cốt lõi
 • Tính cách thương hiệu
 • Định vị thương hiệu
 • Đặt tên thương hiệu
 • Xây dựng “lời hứa thương hiệu” và câu chuyện thương hiệu
 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu (logo, brochure, profile, tờ rơi, …)
 • Sáng tạo Slogan, Website, TVC, tài liệu giới thiệu công ty, …
 • Truyền thông
 • In ấn
 • Sự kiện

Chiến lược thương hiệu cho dự án

 • Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và các cơ hội trên thị trường
 • Nghiên cứu khách hàng và công chúng mục tiêu
 • Xây dựng concept dự án bất động sản
 • Tính cách thương hiệu dự án
 • Định vị thương hiệu dự án
 • Đặt tên dự án
 • Câu chuyện thương hiệu dự án
 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu (logo, brochure, tờ rơi, …)
 • Sáng tạo slogan, website, TVC, tài liệu giới thiệu dự án, …
 • Truyền thông
 • In ấn
 • Sự kiện