E-mail: contact@arc.com

EN FR PT

Tối ưu hóa dữ liệu và hệ thống là quy trình diễn ra liên tục từ khi chiến dịch bắt đầu đến khi kết thúc. Dựa vào số liệu, data và hành vi khách hàng sẽ thiết lập, tính toán các mô hình để tìm ra yếu tố phá bỏ rào cản của khách hàng khi mua sản phẩm nhằm thu hút nhiều (engagement) lượng tương tác, action (hành động cụ thể) và lead generation (khách hàng quan tâm thực sự đăng ký/data khách hàng). Quá trình này diễn ra liên tục giúp tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch dựa vào nguồn lực sẵn có giúp tiết kiệm chi phí tối đa. Bao gồm:

Tối ưu hóa quảng cáo

Dựa vào số liệu, data và hành vi khách hàng sẽ thiết lập, tính toán các mô hình để tìm ra yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng và thông qua các công cụ đo lường tiên tiến giúp tối ưu hóa thông điệp và ngân sách quảng cáo.

Tối ưu hóa khả năng chăm sóc khách hàng (CRM)

Customer Relationship Management – Tư vấn quản lý quan hệ khách hàng

Tối ưu hóa Data

Dựa vào số liệu, data và hành vi khách hàng sẽ thiết lập, tính toán các mô hình để tìm ra yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định mua bất động sản của khách hàng giúp không ngừng nâng cao chất lượng data.

Dịch vụ Optimization