Canvas is not supported in your browser.

Chuỗi hệ thống công nghệ

Phát triển riêng cho ngành

Hệ thống

Munkas Analytics

Hệ thống báo cáo liên tục các chỉ số đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên Facebook và Google, giúp Munkas theo dõi sát sao tình hình triển khai chiến dịch và không ngừng tối ưu để nâng cao hiệu quả.

Hệ thống

Munkas Optimization

Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích, đánh giá dữ liệu và chủ động đưa ra đề xuất để tối ưu hiệu quả trong quá trình triển khai chiến dịch.

Hệ thống

Munkas
Real-time Report

Hệ thống báo cáo chuyển dữ liệu trực tiếp từ Facebook Ads (15 phút/lần) và Google Ads (1 giờ/lần) giúp khách hàng trực tiếp theo dõi và đưa ra đề xuất tối ưu hiệu quả chiến dịch của mình. Khách hàng hợp tác cùng Munkas đều sẽ được cung cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống này.

Munkas Big Data

Bộ sưu tập dữ liệu của người tiêu dùng trong ngành bất động sản (end-user) vừa là sản phẩm riêng biệt, vừa là thước đo khẳng định dấu ấn kinh nghiệm của Munkas. Không chỉ giúp Munkas dễ dàng phác họa rõ nét chân dung khách hàng, những phép phân tích sâu hơn trên tập dữ liệu này còn có khả năng dự báo hành vi và nhu cầu của họ. Đây chính là cơ sở để Munkas tư vấn cho khách hàng về những chiến lược “đi tắt, đón đầu”, mở đường lợi nhuận cho doanh nghiệp trong tương lai.