E-mail: contact@arc.com

EN FR PT

Chủ đầu tư

Nghiên cứu thị trường

Bao gồm nghiên cứu đối thủ, khách hàng, dự án và thị trường. Sau đó xử lý và phân tích kết quả thu được để có cái nhìn chi tiết và tổng quan về thị trường hiện tại và tương lai.

Định vị

Dựa vào kết quả nghiên cứu thị trường, chúng tôi sẽ phác họa chân dung khách hàng tiềm năng

Xây dựng chiến lược

Từ chân dung khách hàng tiềm năng kết hợp với nghiên cứu thị trường để xây dựng nên một chiến lược marketing với chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất cho đối tác.

Lên kế hoạch truyền thông

Sau khi tìm hiểu thị trường và tìm ra insight của khách hàng mục tiêu, chúng tôi tiến hành xây dựng thông điệp truyền thông và kế hoạch phân bổ các kênh truyền thông phù hợp với thương hiệu.

Đo lường

Đo lường mức độ hiệu quả của các chiến dịch branding qua các công cụ trực tiếp (công ty nghiên cứu thị trường…) và các công cụ gián tiếp (click meter, link tracking google, facebook, cốc cốc….)

Tối ưu

Từ kết quả đo lường tiến hành số hóa dữ liệu phân tích và xử lý để rút ra phương pháp tối ưu nhất cho hệ thống.